O nadaci

12.06.2006

Kdo jsme

Nadace na ochranu zvířat vznikla v prosinci roku 1994 jako reakce na naléhavou potřebu podpory rozvoje velmi specifické oblasti neziskového sektoru. Zakladateli byly paní Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Již od počátku svého působení Nadace prosazovala práva zvířat, ale profilovala se především jako osvětová a vzdělávací organizace.

Naše poslání

Jsme přesvědčeni, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka, a proto nás trápí krutost a špatné zacházení s nimi. Za své poslání jsme si zvolili trvale zlepšovat vztah člověk-zvíře-životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících.

Naše poslání je založeno na známém ochranářském hesle „Poznej a chraň“, velký důraz proto klademe na vzdělávání a osvětu odborné i laické veřejnosti. Své poslání naplňujeme pomocí podpory projektů, které odpovídají našim cílům a prioritám, a prostřednictvím vlastní činnosti, při níž využíváme všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti nepřímé ochrany zvířat.

Související články

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři






Sponzoři

 




   
 
zapujcka





Partnerské organizace
 











spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist