Petice za změnu zák. na ochranu zvířat proti týrání

 

PETICE

za návrh změny zákona 

na ochranu zvířat proti týrání

ve věci 

problémových chovů zájmových zvířat – tzv. množíren

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

k Ministerstvu zemědělství České republiky

 

My, níže podepsaní,

vzhledem ke kritické situaci v ČR

týkající se problémových chovů zájmových zvířat – tzv. „množíren“,

v nichž dochází k nekontrolovanému množení zejména psů a koček bez průkazu původu,

v nichž jsou zvířata držena v nevyhovujících až otřesných podmínkách,

bez řádné péče, dostatku vody, krmiva, výživy, pohybu a sociální interakce,

v nichž je využíván reprodukční potenciál zvířat za účelem max. zisku při min. nákladech,

v nichž jsou zvířata zneužívána a týrána,

prostřednictvím této PETICE žádáme

o změnu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

ve znění pozdějších předpisů,

konkrétně o následující úpravy:

 

· v § 4 odst. 1 navrhujeme vložit nové písmeno w), které zní:

„w) porušení podmínek ochrany zvířat při chovu stanovených v § 7a, pokud jde o podmínky chovu psů a koček v rozporu s prováděcím právním předpisem,“

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x).

 

· v § 7a vypustit celé dosavadní znění odst. 1 a nahradit jej následujícím novým zněním:

„(1) Právnické nebo fyzické osoby, které se zabývají chovem zvířat, sdružení právnických nebo fyzických osob, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí chovat psy nebo kočky v souladu s podmínkami stanovenými prováděcím právním předpisem.“

 

· z § 7a odst. 2 vypustit větu „pokud se jedná o chovná zvířata“. Odstavec bude poté znít:

„(2) Podmínky chovu psů a koček stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“

 

 

a s ohledem na shora uvedené požadované úpravy zákona na ochranu zvířat proti týrání

prostřednictvím této PETICE žádáme:

o změnu vyhlášky č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček,

o příslušné úpravy této vyhlášky tak,

aby její obsah odpovídal výše uvedené dikci § 7a zákona na ochranu zvířat proti týrání.

 

Petici podává petiční výbor ve složení:

Thomas Matthew Mitka, bytem Vysočanská 555/67, 190 00 Praha 9

Ing. Moritzová Renata, BA, Tikovická 519/3, 664 44 Ořechov

Marek Šubrt, bytem Lukavice 277, 561 51 Letohrad

 

Zastupovat petiční výbor ve styku se státními orgány je, podle §3 odst. 3, §4 odst. 2 a §5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, oprávněn:

Thomas Matthew Mitka, bytem Vysočanská 555/67, 190 00 Praha 9.

 

Petice sepsána ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat.

Petice ke stažení zde: 

https://podtemplstynem.cz/_files/200000134-c6ff8c7fac/PETICE_za%20zmenu%20ZOZT%20a%20vyhl.%2021-2013%20-%20vc.%20podp.%20archu.pdf

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist