Kdo jsme

Proč jsme tady
Trápí vás, když se setkáváte s krutostí a špatným zacházením se zvířaty, když vidíte jejich bolest a utrpení? Není Vám lhostejný osud milionů zvířat, která  každodenně trpí? Vadí vám, že denně nenávratně mizí mnoho vzácných živočišných druhů většinou v důsledku ničení životního prostředí? To vše se hluboce dotýká i nás, a proto se snažíme, pokud je to v našich silách, hájit zájmy a práva zvířat a měnit situaci k lepšímu. Jsme přesvědčeni, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Naším posláním je trvale zlepšovat vztah člověk-zvíře-životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat životní pohodu zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících.  Žijeme tady přece společně.

Kdo jsme
Jsme nevládní, nezisková organizace se statutem nadace. Našimi zakladateli jsou paní Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Již od roku 1994 hájíme práva a zájmy zvířat především na území naší republiky. Vzhledem k našemu členství v mezinárodních organizacích RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), WSPA (World Society for the Protection of Animals) a Eurogroup for Animal Welfare se podílíme také na celosvětových projektech a kampaních na ochranu zvířat. Spolupracujeme s našimi i zahraničními státními i nevládními organizacemi, zabývajícími se ochranou zvířat a přírody a také s předními světovými odborníky v tomto oboru. Finanční prostředky pro svoji činnost získáváme z dárcovství občanů a firem, z příspěvků a grantů převážně zahraničních charitativních organizací. Podporuje nás asi 800 registrovaných dárců. Naším mediálním partnerem je Český rozhlas 2 a pravidelně spolupracujeme s redakcí pořadu České televize "Chcete mě?". Moderátorka tohoto pořadu, zpěvačka paní Marta Kubišová, je čestnou členkou  správní rady Nadace.

Založení Institutu Nadace na ochranu zvířat
1. července 2005 byl založen Nadací na ochranu zvířat a paní Martou Kubišovou Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. (INOZ). Institut sdílí s Nadací stejné poslání (harmonizace vztahu člověk-zvíře-životní prostředí), které bude naplňovat prostřednictvím:
- vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí
- informační a poradenské činnosti v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí
- národní a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí

Z naší činnosti
• Vzhledem k našemu statutu je naším úkolem získávat a přerozdělovat finanční prostředky. Poskytujeme finanční podporu projektům a aktivitám, které odpovídají cílům Nadace. Pravidelně podporujeme útulky pro psy a kočky a záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy. V případě živelních katastrof a podobných krizových událostí (např. povodně 1997 a 2002) se snažíme co nejúčinněji pomoci a organizováním sbírek finančně i materiálně přispět v nejvíce postižených oblastech.
• Věříme, že zvířatům je často ubližováno nejen ze zlého úmyslu, ale v důsledku nevědomosti. Proto klademe důraz především na vzdělávání, osvětu a šíření informací o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. Vycházíme z toho, že milovat zvířata znamená je znát.Vydáváme vzdělávací materiály, pořádáme vzdělávací akce. V rámci informačních kampaní oslovujeme veřejnost a šíříme palčivá témata ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích.
• Snažíme se pomáhat tam, kde dochází k týrání zvířat nebo ničení jejich životního prostředí a ti, kteří k tomu nejsou lhostejní, se na nás obrátí. Přispíváme radou a doporučením vhodného postupu či dáváme podněty k řešení případů týrání zvířat u kompetentních orgánů.
• Uvědomujeme si nutnost existence moderních právních předpisů, které lze důsledně prosazovat v praxi, a proto se zasazujeme o přijetí takových zákonů, které zaručují zvířatům lepší ochranu.

Naši partneři
WSPA (World Society for the Protection of Animals)
Světová společnost na ochranu zvířat WSPA je mezinárodní organizace na ochranu zvířat existující již více než 45 let, se sídlem v Londýně a pobočkami po celém světě. Současná struktura organizace vznikla v roce 1981. Zaštiťuje více než 400 ochranářských organizací z více než stovky zemí celého světa. Má zvláštní status poradce při Organizaci spojených národů a status pozorovatele v Radě Evropy. Finančně podporuje projekty zabývající se záchrannými programy a ochranou zvířat, pořádá kampaně a organizuje výchovné programy.
http://www.wspa.org.uk

RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)
Britská královská společnost pro prevenci krutosti na zvířatech Tato britská organizace na ochranu zvířat byla založena již v roce 1824 a v roce 1840 se její patronkou stala královna Viktorie. RSPCA tak patří mezi nejstarší organizace svého druhu a je největší na světě.V současné době pro organizaci pracuje 328 vyškolených inspektorů, kteří zasahují v konkrétních případech. Je jednou ze zakládajících organizací Eurogroup for Animal Welfare. Nadace na ochranu zvířat je k ní přidružena od roku 1996.
http://www.rspca.org.uk

EUROGROUP for Animals
Organizace reprezentující nejvýznamnější organizace na ochranu zvířat ze všech členských států EU s cílem prosazovat zájmy zvířat v evropských institucích. Je prostředníkem při jednání mezi ochranářskými organizacemi a institucemi Evropské unie, snaží se o implementaci zákonů a nařízení řešících ochranu zvířat do zákonodárství EU a jejích členských států. Byla založena v roce 1980, v současné době má okolo 20 členů.
http://www.eurogroupforanimals.org

SSN - The Species Survival Network
SSN (The Species Survival Network) koordinuje činnost organizací zabývajících se ochranou zvířat a životního prostředí a z celého světa. Hlavním cílem SSN je dbát na dodržování dohody CITES, která zajišťuje ochranu rostlin a zvířat ohrožených mezinárodním obchodem.

http://www.ssn.org/

Pošlete dotaz

TOPlist